Thai Informatin Syatem Co.,Ltd
Log In ระบบ SMS  
E-Mail :
Password :
 
บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น ซิสเทม จำกัด
 
ร่วมงานกับบริษัท
 
พนักงานขายและการตลาด (Sales and Marketing)
 
ประเภทงาน : บริหาร/การตลาด/การจัดการ
 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
จำนวนอัตรา : 2 ตำแหน่ง
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทน
 
เข้าใจและสามารถอธิบายการใช้งานระบบTHISให้ลูกค้าทราบได้เป็นอย่างดี
 
สามารถขยายฐานลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายได้
 
ตรวจสอบเอกสารและเว็บไซต์ของผู้สมัครใช้บริการ
 
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ธนาคาร
 
จัดทำรายงานรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ออกบูธ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริการของบริษัท
     
 
คุณสมบัติ :
 
หญิง/ ชาย อายุ 20-25 ปี
 
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาด
 
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / IT ขั้นพื้นฐาน
 
มีความรู้ด้านธุรกิจ E-Payment และ E-commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
รักในงานขายและงานบริการ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 
บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้น
     
Operation Support
 
หน้าที่รับผิดชอบ :
 
รับผิดชอบงานเอกสารและไฟล์เกี่ยวกับการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าที่ส่งมาทาง ไปรษณีย์ แฟกซ์ และเวบไซต์ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบรายวัน(การปฏิบัติในเรื่องการรู้ตัวตนของ ลูกค้าตามมาตรการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
 
ติดต่อ ลูกค้าตามขั้นตอนปฏิบัติเพื่อตรวจสอบเมื่อลูกค้าทำรายการเติมเงินเข้าระบบ และถอนเงินออกจากระบบเป็นครั้งแรกหลังจากการสมัครใช้บริการ
 
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและร้านค้า
 
ติดตามผลว่าปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่ตกลงไว้
 
ทำหน้าที่เป็นคน backup ทีม Operation (Support และ Fraud)
 
ทำงานร่วมกับทีม Sales ในการสร้างแรงดึงดูดในการขายหรือออกงานโปรโมทสินค้า
     
 
คุณสมบัติ :
 
ชาย หรือ หญิง,สัญชาติไทย อายุระหว่าง 23-30 ปี
 
ปริญญาตรี สาขา บริหาร, เศรษฐศาสตร์, สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีในการขายและการตลาดหรืองานบริการลูกค้าในธนาคารหรือสถาบันการเงิน, IT หรือ Telecom
 
ทักษะ การนำเสนอการสื่อสารและทักษะความสัมพันธ์
 
Computer: MS Office, Internet
     
ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย และ อัตราเงินเดือนที่คาดหวังมายัง :
 
บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น ซิสเทม จำกัด
 
124/8 หมุ่ที่ 1 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
Tel : 0-7532-3169    Fax : 0-7532-5197
 
หรือส่ง E-mail มายัง thaiinformationsystem@gmail.com
     
 
 
ติดต่อเรา
: 0-7532-3169
: 0-7577-4916
QRCODE : THIS.CO.TH